Для користувачів

ОКУ „Оберіг” є організацією колективного управління, яка уповноважена у порядку, визначеному в постанові Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 71 «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати», здійснювати збір і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм та контроль за правомірним використанням таких фонограм (відеограм) наступними способами:

· комерційне використання зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань, публічне виконання опублікованих з комерційною метою фонограм та їх примірників, публічна демонстрація опублікованих з комерційною метою відеограм та їх примірників у місцях з платним, безплатним входом;

· публічне сповіщення та ретрансляція (повторне публічне сповіщення) зафіксованих у фонограмах виконань, а також безпосередньо фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників у передачах ефірного і (або) супутникового радіомовлення;

· публічне сповіщення та ретрансляція (повторне публічне сповіщення) зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань, а також безпосередньо фонограм і (або) відеограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників у передачах ефірного і (або) супутникового телебачення, кабельного радіомовлення і (або) телебачення чи через мережу Інтернет.

Отже, звертаємося до підприємств і організацій, що здійснюють комерційне використання фонограм (відеограм) способами публічного виконання фонограм, публічної демонстрації відеограм, публічного сповіщення виконань, зафіксованих у фонограмах (відеограмах). Це суб’єкти господарювання, які використовують музику у приміщенні закладу (дискотеки, ресторани, магазини, перукарні, спортзали тощо) за допомогою будь-яких технічних пристроїв (зокрема, комп’ютера, музичного центру, радіоприймача, телевізора, через Інтернет тощо), а також телерадіоорганізації.

Даний вид використання фонограм передбачений п.”а” ч.1 ст.43 Закону України „Про авторське право і суміжні права” (далі – Закон) та п.1 розділу І додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003р. №71 „Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань” (далі – Постанова). А в п.3 р.ІІ Постанови наведено перелік осіб, які здійснюють таке використання.

Згідно статті 43 Закону використання фонограм (відеограм), опублікованих з комерційною метою, здійснюється без згоди виконавців, виробників фонограм і відеограм, оскільки відповідно до статей 39, 40 цього Закону та ст.ст.452 - 454 Цивільного кодексу України зазначені суб’єкти не мають майнового права щодо використання, дозволу або перешкоджання, у т.ч. заборони використання об’єктів зазначеними у ст.43 способами. Ці суб’єкти мають лише право отримувати винагороду, яку користувач зобов’язаний виплатити їм через уповноважену організацію колективного управління. У зв’язку з цим, збирання винагороди і її розподіл за зазначене використання, здійснюється виключно уповноваженими організаціями колективного управління, які наділені правом на контроль за правомірним використанням комерційних фонограм і відеограм. Виплата винагороди в інші, ніж уповноважена, організації колективного управління, і навіть безпосередньо самому суб'єкту суміжних прав законодавством не передбачена, тому не захищає від претензій з боку уповноваженої організації та контролюючих органів, про що засвідчує наявна практика.

Такою уповноваженою організацією є ГО "Об'єднання колективного управління "Оберіг" (до 2019р. мало найменування Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав „Оберіг”) (свідоцтво №1 від 31.07.2003р.), що, відповідно, наділене правом на збір винагороди за використання усіх опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, а також наділене правом контролю правомірності використання даних об’єктів. Отже, ОКУ „Оберіг”, захищає право на отримання винагороди усіх виконавців, виробників фонограм (відеограм)незалежно від їх країни походження. Договір з ОКУ „Оберіг” надає змогу правомірно використовувати будь-які музичні фонограми за власним вибором.

Звертаємо увагу, що на відміну від інших організацій колективного управління, уповноважена організація наділена правом контролю (див. п. 6 Постанови). А згідно абз.3 п.5 Постанови винагорода (роялті) виплачується суб'єктами комерційного використання у подвійному розмірі за період починаючи з дати, коли встановлено (зафіксовано) факт комерційного використання такими суб'єктами опублікованих з комерційною метою фонограм, до дати укладення зазначеними суб'єктами договору про виплату винагороди (роялті) з відповідною уповноваженою організацією колективного управління.

Пропонуємо виконати вимоги чинного законодавства: звернутися до нас і узгодивши суму винагороди (роялті), укласти договір про виплату винагороди за використання фонограм (відеограм), опублікованих для використання з комерційною метою, адже лише чітке виконання норм чинного законодавства захистить Ваш бізнес від значних матеріальних втрат за порушення законодавства у сфері суміжних прав.

Наголошуємо, що норми законодавства про авторське право і суміжні прав будуть з виконані повністю лише у разі укладення договору з суб’єктом авторського права чи організацією колективного управління на використання творів (авторське право: винагорода для авторів) та виключно договору з уповноваженою організацією про виплату винагороди за використання фонограм, опублікованих для використання з комерційною метою (суміжні права: винагорода для виконавців, виробників фонограм).

ОКУ „Оберіг” є не лише уповноваженою організацією, але й також організацією колективного управління (свідоцтво №1/2003 від 08.07.2003р.), яка відповідно до повноважень, наданих їй суб'єктами авторського права або їх представниками, надає дозволи на використання творів. Отже, звернувшись в ОКУ „Оберіг” ви можете повністю вирішити питання авторського права і суміжних прав.

Звертаємо увагу, що нам відомі випадки шахрайства і введення в оману користувачів організаціями, які за відсутності статусу уповноваженої організації незаконно збирають за суміжні права. Просимо бути пильними! Перевірити це просто: уповноважена організація має 2 свідоцтва: загальне (про облік ОКУ) і спеціальне (про визначення ОКУ уповноваженою). Ознайомитись з нашим свідоцтвами можете тут.

Принагідно нагадуємо, що чинним законодавством встановлена відповідальність за порушення законодавства у сфері суміжних прав, зокрема ст.51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст.176 Кримінального кодексу України.

Для розуміння проблематики краще радимо ознайомитись з інформацією, наведеною у розділі "Питання-відповіді".