Про Оберіг

 

Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав “Оберіг”

Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських  і  суміжних прав "Оберіг" є всеукраїнською громадською організацією громадян, що об`єдналися на основі колективної співпраці з метою захисту та реалізації власних авторського права і суміжних прав, а також аналогічних прав інших суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Об’єднання “Оберіг” було засноване 1990 року відомими музичними діячами України за сприяння Спілки композиторів України. Організація з перших років своєї діяльності брала активну участь у суспільних процесах країни і  постійно модернізувалася, про що свідчить неодноразова перереєстрація статуту “Оберіг”: 1996, 1998, 2002 р.р. З 1997 року переважною спеціалізацією “Оберіг” стає управління на колективній основі майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. Перші виплати виконавцям та виробникам фонограм здійснено “Оберегом” ще 1999 року.

“Оберіг” – перша всеукраїнська громадська організація колективного управління майновими правами суб’єктів суміжних прав: артистів – виконавців, виробників фонограм,  виробників відеограм, а також суб’єктів авторського права.

До основних функцій організації належать:

-    захист інтересів суб’єктів авторського права та суміжних прав;

-    підписання договорів на колективне управління майновими правами;

-    збір винагороди, її розподіл і виплата;

-    співпраця з Урядом та Парламентом України, окремими державними установами;

-    співпраця з іноземними організаціями;

-    співпраця з зацікавленими особами щодо популярізації української музики.

За період своєї діяльності спеціалісти Об’єднання “Оберіг”:

-    брали участь у роботі над проектами Законів “Про авторське право і суміжні права”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних”, “Про кінематографію”, “Про гастрольну діяльність в Україні”, “Про непідприємницькі організації”, Розділу ІV “Інтелектуальна власність” Цивільного кодексу України, проектами трьох постанов Кабінету Міністрів України на виконання Закону “Про авторське право і суміжні права”, (№ 71, 72 від 18.01.2003р., №992 від 27.06.2003р.);

-    є авторами низки статей у спеціалізованих виданнях, а також є співавторами монографії “Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавства України”;

-    налагодили плідні ділові контакти з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, низкою міністерств і відомств: зокрема, СБУ відносить “Оберіг” до закладів, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

-     починаючи з 1997р. активно співпрацювали з організаторами національних та міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів стосовно боротьби з піратством, захисту авторського права і суміжних прав, підтримки розвитку суспільних процесів у сфері культури в цілому.

У липні 2003 р. Об’єднання “Оберіг” першим отримало Свідоцтво про облік організації колективного управління №1/2003 від 8.07.2003р. нового зразка, а згодом, у відповідності до статті 43 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, постанови КМУ від 18.01.2003р. №71 – Свідоцтво №1 від 31.07.2003р. про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією. Цей статус передбачав, що Об’єднання “Оберіг” отримало від держави повноваження  збирати винагороду за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм і зафіксованих у них записів виконань, зокрема, у телерадіомовленні, а також у різноманітних публічних місцях.

“Оберіг” є єдиною в Україні організацією, що представляє інтереси низки інших організацій колективного управління як в Україні, так і за кордоном. Договори про співробітництво свого часу було підписано з Об'єднанням правоволодарів у сфері образотворчого мистецтва та архітектурної діяльності "Статус" (збір авторської винагороди для членів "Статусу"), Агентством охорони прав виконавців (представлення інтересів АОПВ за кордоном, а також виплата зібраної  для членів АОПВ  винагороди), Всеукраїнською гільдією кінорежисерів „24/1” (збір винагороди на території України авторам Гільдії), Асоціацією "Гільдія виробників відеограм і фонограм" (представлення інтересів ГВВФ за кордоном, а також виплата зібраної  для членів ГВВФ  винагороди), Всеукраїнською громадською організацією "Автор" (збір авторської винагороди). Звертаємо увагу, що майже всі ці організації є громадськими організаціями і відстоюють інтереси своїх членів-фізичних осіб – авторів, виконавців, виробників фонограм і відеограм, а не комерційний інтерес своїх засновників.

Об’єднання визнано на міжнародному рівні: “Оберіг” – має декілька десятків договорів про співробітництво з іншими організаціями колективного управління правами виконавців з усього світу. Зараз “Оберіг” представляє права близько 2500 українських виконавців за кордоном та права близько 200000 іноземних виконавців на території Україні.

Окрім суміжних прав, Об’єднання “Оберіг” також представляє майнові права авторів. Йдеться про групу авторів музичної та аудіовізуальної сфери, низка яких – відомі українські та російські митці.

Інформація про президента та голову організації :

Президент Об’єднання “Оберіг” – Злотник Олександр Йосипович

- композитор, народний артист України;

- ректор Київського музичного інституту ім. Р.М. Глієра;

- професор Київського національного університету культури і мистецтв;

- президент Міжнародного конкурсу скрипалів ім. Д.Ойстраха;

- кавалер Великої золотої медалі Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Голова Об’єднання “Оберіг” – Ступак Сергій Костянтинович

- лібретист,  продюсер фонограм;

- член Громадської ради при Держкіно України, Громадської ради при ГУ МВС України у м.Києві.